Vad är tantiem?

Tantiem är en ekonomisk belöning baserad på prestation som ibland ges till företagsledare eller andra viktiga personer i bolaget. När det gäller utbetalning, behandlas tantiem som lön. Tantiem kan kortfattat beskrivas som en monetär belöning som tillägg till lönen. Ett annat ord för detta är bonus. Det är inte bara ägaren till ett småföretag som kan få tantiem. I princip kan tantiem eller liknande vinstdelning tilldelas till vilken anställd som helst i ett aktiebolag, även om ägaren själv inte får något tantiem.

Bakgrund och fördelen med tantiem

Den betydande sänkningen av bolagsskatten med 4,3 procentenheter från 2013 gjorde att reserveringen för så kallat tantiem i årsredovisningen blev mycket förmånlig. För varje 100 000 kronor avsatt för tantiem som förflyttade vinsten i företaget från 2012 till 2013, sparade företaget nästan 6000 kronor i minskad bolagsskatt.

Processen är relativt enkel: om du drar av tantiem minskar det vinsten, precis som alla andra utgifter. Om du vet att bolagsskatten kommer att vara lägre nästa år när du planerar att dra av tantiem, drar du av tantiemet året innan skattesänkningen så att resultatet i bolaget är högre det år skatten är lägre. På grund av de uppenbara fördelarna med att avsätta för tantiem 2012, har Skatteverket publicerat en artikel om tantiem. Skatteverket verkar vilja utmana enskilda års reserveringar för tantiem.

Kommentar

Om du vet att det kommer att bli en sänkning av bolagsskatten i framtiden kan du ha tantiem i bakhuvudet och dra av det året före bolagsskattesänkningen. Åren därefter kan du dra av för tantiem några år för att inte Skatteverket ska anse att du har gjort det i skatteplaneringssyfte, men du behöver ju inte dra av lika mycket för det.

Just nu 2023 ligger bolagsskatten på 20,6 procent.

Exempel: Avsättningen till tantiem enligt god redovisningssed är 500 000 kronor och den uppskjutna skatten blir 110 000 kronor. Företaget skulle i annat fall ha lånat detta belopp med en ränta på fyra procent. På ett år sparar företaget då ungefär 3 500 kronor på den uppskjutna bolagsskatten. Om avsättningen till tantiem sker året före det att bolagsskatten sänks med 0,6 procent, tjänar företaget 3 000 kronor i minskad skatt.

Se även: Alla företagare bör skatteplanera, även du

Tips: Viktiga belopp och procentsatser för skatter/avdrag för inkomståret


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2016-04-04 14:35
Tack Jan. Tantiem är normalt pensionsgrundande men inte sjukpenninggrundande.

På fråga 2: Ja, tantiem kan betalas ut till styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Du kan även se en kort sammanställning på Collectum över vilka inkomster som betraktas som pensionsgrundande - där tantiem benämns som en av dessa. Se följande länk: https://www.collectum.se/sv/Foretag/Sa-administrerar-ni-ITP/Rapportera-andringar-for-anstallda/Pensionsmedforande-lon-/

Med vänliga hälsningar

John Knutsson
Se mer...
2016-04-03 12:30
Bra artiklar detta! Är tantiem pensionsgrundande?
Går det bra att dela ut till en styrelseledamot och VD?
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.