Den som är anställd får bara räkna kontanta löneuttag som sjukpenninggrundande inkomst. Skattepliktiga förmåner får inte alls ingå i underlaget för beräkning av sjukpenning och föräldrapenning, detta trots att ditt företag måste betala fulla sociala avgifter på alla skattepliktiga förmåner till exempel förmånsvärdet på en tjänstebil, exempelvis en pickup.

Inte heller när löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp för utdelning från fåmansbolag beräknas, får förmåner inräknas, trots att de ingår i den skatt- och avgiftspliktiga inkomsten på samma sätt som löner.

Men dessa regler kan undvikas genom att du betalar för dina förmåner och istället höjer lönen.

Exempel: Du har en skattepliktig bilförmån värderad till 75 000 kr och betalar 75 000 kr till bolaget som kompensation för att du fått förmånen. Det skattepliktiga förmånsvärdet blir då 0 kr.

Du ökar helt enkelt din kontanta lön med ett lika stort belopp som förmånerna är värderade till. Samtidigt betalar du lika mycket till arbetsgivaren så att dina förmåner sätts ned till 0 kr.

Så här långt kan man säga att det är ett "nollsummespel". Dina privata pengar (utbetald nettolön) har du ju skattat med kommunalskatt och sociala avgifter för att få ut din nettolön. Har du en bilförmån som bekostas av bolaget har du dock även där samma skatter som måste betalas vid uttagande av en förmån ur bolaget.

Det du vinner genom att betala in dina privata pengar för täckande av förmånen och höja lönen med samma belopp, är att du slipper administration och bokföring samt deklaration av förmåner, samt en del fördelar som vi listar nedan. Någon lägre skatteeffekt får du dock givetvis inte. För att ta ett annat exempel, låt säga att du har ett bilförmånsvärde om 7000 kr, du lägger då in 7000 kr extra på din lön plus kommunalskatt och sociala avgifter på detta belopp så att du kan betala ut 7000 kr netto. Dessa 7000 kr netto betalar du sedan in till bolaget för att kvittera förmånsvärdet som uppkommit. Således bokförs ingen förmån. Du har dock skattat samma belopp. Den här artikeln handlar dock inte om att du ska betala bort förmånsvärdet för att nå en lägre skatteeffekt, den får du ju betala i löneutrymmet istället.

Fördelar och nackdelar

Fördelar: Du höjer din årsinkomst som står för grunden för sjukpenning, pension, tjänstepension, semesterlön och föräldrapenning.

Nackdelar: Har du redan en hög bruttolön kan metoden inte vara lämplig om du inte vill hamna över skiktgränsen för statlig inkomst och behöva betala mer skatt.

Genom att helt enkelt göra ett så kallat nettoavdrag för bilförmånen på tjänstebilen, låt säga 7000 som i exemplet, så betalas detta belopp aldrig ut från företaget utan kvittas direkt mot uppkommen bilförmån.

Obs! När en förmån uppstått måste betalning motsvarande förmånsvärdet ha skett till företaget innan månaden löpt ut då förmånen uppstått.

Får man göra så här?

Staten får exakt lika mycket pengar i skatt och avgifter hur du än gör och det är bara transaktioner för att undvika skatt som det finns en generalklausul emot.

Kan nämnas också att för företagare gäller samma regler för nedsättning av skattepliktiga förmånsvärden som för alla andra anställda. Betalar man sin arbetsgivare för skattepliktiga förmåner, minskas förmånsvärdet med det betalade beloppet.

Administrativt dock, när du byter en skattepliktig förmån mot lön måste du givetvis göra några transaktioner mellan dig och bolaget, som du inte gjort tidigare. Observera emellertid att för att det inte ska bli någon onödig diskussion med Skatteverket ifall någon betalning har skett, är det viktigt att alltid göra en verklig inbetalning för förmånen från sitt eget konto till bolaget, så att betalningarna finns dokumenterade även hos banken. Det är inte lämpligt att enbart bokföra en minskning av ägarens fordran på bolaget och motkontera en betalning av förmån.

Observera dock! Att i och med att den nya lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå trädde i kraft för 2019 (läs här på SKV) så innebär det att du ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje månad. När du betalar ut en lön till en anställd låt säga den 25:e så måste du bokföra nettolöneavdraget direkt i samband med det inför den kommande arbetsgivardeklarationen. För i arbetsgivardeklaration ska annars utbetalda förmåner tas upp, läs här på SKV. Och du vill nolla förmånerna innan arbetsgivardeklarationen ska lämnas in, så du inte behöver ändra det i efterhand.

Det finns många fördelar som kan uppstå om du betalar för dina förmåner:

  • Ökad sjukpenning och föräldrapenning
  • Bättre vid beräkning av löneunderlag vid utdelning från bolaget - om du brukar använda löneunderlaget när det s.k. gränsbeloppet för utdelning i ditt fåmansföretag beräknas.
  • Uttagsmoms undviks - är förmånsvärdet 0 kr är givetvis underlaget för arbetsgivaravgifter också 0 kr.
  • Betalning av förmåner kan minska ditt administrativa arbete - genom att betala fullt ut för de förmåner i de fall då inga löner betalas ut från bolaget, slipper man registrera sig som arbetsgivare. Detta eftersom ingen skattedeklaration behöver lämnas då det inte finns några skattepliktiga inkomster till anställda att redovisa.

Fler tips: Uthyrning av privat bostad, arbetsrum och kontor till företaget - detta gäller

Se även: Vid hög vinst, sänk skatten genom att låta bolaget vila i fem år

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2020-10-22 05:17
Vad händer med bränsleersättning om man betalar in förmånsvärdet för förmånsbilen?
Är fordonet då att anses som ett privat fördon som man ”hyr” av bolaget och därför kan ta ut 18.5kr/mil för tjänstemil istället för 9.5kr/mil (bensin/miljö/hybrid/el) i bränsle ersättning förmånsbil?
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.