Är du på gång att byta bostadsort kan det vara mycket lönsamt att känna till reglerna om avdragen för dubbel bosättning.

För att få avdrag för dubbel bosättning krävs nämligen att du har flyttat till en ny ort på grund av arbetet.

Exempel

Här kommer ett exempel på dubbelt boende. Du har på grund av arbetet flyttat till en ny ort mer än 50 km bort och skaffat en ny familjebostad där. Maken/makan arbetar kvar på den gamla orten och övernattar i den gamla bostaden. Kostnaden för den gamla bostaden är 8000 kr per månad. Som avdrag för dubbel bosättning under ett år får du avdrag för bostadskostnaden med 96 000 kr. För de dagar du under första månaden befinner dig på arbetsorten får du under 2019 också göra avdrag med 69 kr per dag för ökade levnadskostnader. För exempelvis 25 dagar blir ditt avdrag 1650 kr. Dessutom får din make avdrag för hemresor. Om maken gjort 45 hemresor under året och varje resa ger ett avdrag på 600 kr blir avdraget 27 000 kr.

Hur lång tid kan man få avdrag för dubbelt boende?

Ett avdrag för dubbel bosättning får normalt göras under högst två år av både ensamstående och gifta/samboende. För gifta och samboende kan tiden förlängas med tre år till högst fem år under vissa förutsättningar.

Krav

För att få avdrag för dubbla bostäder krävs:

1. Att man har flyttat till en ny ort på grund av arbetet och att man behåller en bostad på den gamla bostadsorten.
2. Den nya arbetsorten ligger minst 50 km från den tidigare bostadsorten.
3. Den som flyttat övernattar i sin bostad på den nya bostadsorten.

Obs! Den som driver företag måste ha objektiva skäl till att företaget har flyttat.

Särskilt skattetips för dubbelt boende

Normalt brukar man nämligen göra avdrag för bostadskostnaderna på den nya arbetsorten, eftersom familjebostaden i regel finns på den gamla bostadsorten. Om familjebostaden däremot flyttats till den nya arbetsorten, har man istället rätt att göra avdrag för kostnaderna att ha kvar bostaden på den gamla bostadsorten. Det innebär att makarna ofta genom sitt agerande kan avgöra om avdrag ska få göras för bostadskostnaden på den gamla eller den nya orten. Det kan i sin tur ge avsevärda skillnader i skattelindring beroende på skillnader i bostadskostnad på den gamla och den nya orten. Makarna ska vara folkbokförda på den ort där familjebostaden anses finnas.

Obs! I genomsnitt bör övernattning i den nya familjebostaden ske minst en gång per vecka. I annat fall finns det risk för att det kan ifrågasättas om den nya bostaden verkligen är makarnas gemensamma familjebostad.

Läs mer: Detta gäller vid uthyrning av fastighet och bostad

Vilka belopp får man dra av?

Den gamla bostaden – Avdrag för den faktiska kostnaden.
Hyreslägenhet – Avdrag med hyran.
Småhus – avdrag med driftskostnaderna, dock inte räntekostnader (som dras av i inkomstslaget kapital), inte heller avdrag för fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Missa inte: Detta gäller avdrag för kontor hemma i egen bostad

Såsom framgick i exemplet får du i övrigt göra avdrag för följande:
1. Ökade levnadskostnader 69 kr per dag (under den första månaden). Kan du styrka att dina ökade levnadskostnader varit högre än detta schablonbelopp har du istället rätt att göra avdrag med de verkliga merkostnaderna.

2. Avdrag för hemresor – högst en hemresa per vecka får man avdrag för enligt Skatteverket. Avdrag ska normalt beräknas efter kostnaden för resa med billigaste färdsätt. Du kan få avdrag för snabbtåg eller flygresa om kostnaden inte är oskälig.

Beloppet 69 kr räknas fram på följande sätt: Schablonbeloppen är 30 procent av maximibeloppet för en hel dag när arbetsorten ligger i Sverige. Vid beräkningen av avdraget används för tjänsteresa i Sverige ett maximibelopp. Maximibeloppet är 0,5 procent av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor. Ett helt maximibelopp är 230 kr. Ligger arbetsorten utomlands är reglerna annorlunda. Läs mer här på SKV om vilket avdrag får man för måltider och småutgifter.

Se även: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Obs! Om hemresan företagits med egen bil och det inte finns några godtagbara allmänna kommunikationer, får avdrag ske för bilresa med 18,50 kr per mil. Om maken gör hemresorna med tjänstebil blir avdragen bara 9,50 kr per mil (diesel 6,50 kr).

Läs vidare på Skatteverkets hemsida om dubbel bosättning.

Läs vidare i Skatteverkets rättsliga vägledning om hemresor.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.