Vad är likviditet?

Likviditet är ett mått på företagets betalningsförmåga av kortfristiga skulder. Dålig likviditet (brist på likvida medel) betyder att företaget har svårt att betala fakturor och göra inköp.

Hur uppstår likviditetsproblem?

När tillgängliga medel på banken eller i kassan börjar ta slut uppstår likviditetsbrist. Detta problem uppstår när det tar längre tid att sälja och få betalt av dina kunder, än det tar att betala dina leverantörer och övriga intressenter.

Dålig likviditet är inte bara dåligt då det hindrar framstegen i företaget, det kan även skada affärsrelationerna och det upplevs som oerhört pinsamt av många att inte kunna betala sina räkningar i tid.

Likviditeten upp och ner

Alla företag går upp och ner under sin livstid med såväl goda som dåliga tider. Tyvärr är man som småföretagare ofta mer utsatt för svängningar i konjunkturer och då kan det lätt kännas som att man hamnat på efterkälken.

När likviditetsproblem uppstår känner man ofta en hopplöshet över att man inte kan påverka sin situation. Ingen mer än man själv verkar bry sig och som småföretagare är man helt utlämnad åt sig själv att driva företaget vidare, coacha sig själv och lösa likviditetsproblemen.

En världsomfattande kris gör inte saken lättare och heller inte det faktum att banker och andra långivare drar åt svångremmen vare sig det behövs eller ej. Likviditetskrisen drabbar alla på alla nivåer när det snörps åt lite här och var. Det skapar ökad risk där allt fler kan få problem med sin likviditet.

Vad menas med att företaget hamnar på obestånd?

Då ett företag hamnar på obestånd betyder det att företaget inte kan betala sina skulder i tid. Betalningsproblemen inte är tillfälliga utan att dessa är bestående. Ett företag anses inte vara på obestånd om det finns tillgångar som kan omvandlas/säljas till likvida medel. Dessa används sedan för att betala skulderna. Exempel på tillgångar som kan säljas kan vara en bil, inventarier, maskiner, produkter i lager. För att en gäldenär (någon som har en skuld) ska kunna sättas i konkurs krävs att denna är på obestånd.

Jag har som en påminnelse skrivit upp tio, för många självklara punkter, på hur du kan förbättra läget i krisens tecken och förhindra likviditetsproblem. Jag inbillar mig att du som har ett företag som nu går lite tungt säkert vet om dessa punkter men att du kanske behöver hjälpen att spalta upp dem och bearbeta dem för ditt företag.

Så här är...

10 sätt hur du kan öka likviditeten i företaget

 1. Att minska ditt varulager är ett bra sätt förbättra likviditeten på (bättre att omsätta lagret fler gånger än att ha stor vinstprocent)
 2. Sälj dina fakturor kan vara en väg för att lösa likviditetsproblemen (amerikansk factoring ger dig pengarna i näven utan risken)
 3. Förhandla till dig längre krediter hos dina leverantörer  (längre kredit bättre omsättningshastighet på lagret och större ränteintäkter)
 4. Förhandla om dina inpriser, ställ leverantörer mot varandra (bättre inpris bättre TB)
 5. Sälj ut alla hyllvärmare för att förbättra likviditetsproblemen (likviditet och ökad omsättningshastighet)
 6. Driv in alla gamla fodringar, alla! (ingen tackar dig för att du ligger ute med pengar)
 7. Minska personalen för att stärka likviditeten (var lite självisk hellre än nobel det vinner alla på)
 8. Säg upp alla onödiga abonnemang och kostnader är givet för att lösa likviditetsproblemen (små kostnader ger resultat på sista raden)
 9. Fokusera på de viktiga kunderna, ring och sälj mer än tidigare (ihärdighet och framåtanda ger omsättning)
 10. Kommunicera mer med dina kunder, nyhetsbrev, mejl m.m. som är billigt! (ta till nya metoder för att synas och utnyttja de nya billiga kanalerna du kan finna)

Nu följer en fördjupning av samtliga punkter:

Kvinna sitter med företagets kvitton och räknar med miniräknare

 • Minska ditt varulager

Genom att minska varulagret frigör du kapital som du kan använda till att bygga ny likviditet i ditt bolag. Förmodligen kan du i tider som dessa dessutom få bra villkor från dina leverantörer på leveranser mm då förmodligen även de har minskad orderingång.

Relaterad läsning: 8 sätt hur du ökar kapitalet i företaget

 • Sälj dina fakturor

Likviditet är guld i dessa tider och därför kan en väg vara att sälja ut fakturorna så att du minimerar risken för kredit förluster och dessutom får likvida medel direkt. Amerikansk factoring är något dyrare än den europeiska varianten men den procenten eller två som du förlorar på det får du sannolikt igen på att slippa kreditrisken. Amerikansk factoring innebär nämligen att factoringbolaget tar över hela risken och du får pengarna på ett par dagar. Det sparar dessutom dig tid och kostnader för eventuell påminnelse, krav och indrivning samtidigt som din likviditet blir mycket bättre.

Se även: Sälja fakturor är en farlig väg som kan leda till privata skulder livet ut

 • Förhandla till dig längre krediter hos dina leverantörer

Många leverantörer är i behov av att sälja liksom du om din bransch är drabbad och då är det ofta lättare att förhandla om såväl kredittider som priser. Tänk på att du kan ta hem mycket på att öka din kredittid från 30 till 90 dagar om du dessutom har rätt bankkonto med en hög ränta.

 • Förhandla om dina inpriser och ställ leverantörer mot varandra

Var inte rädd för att ställa leverantörerna mot varandra gällande pris och kredittid för att lösa dina likviditetsproblem. Även om du inte når hela vägen så har ni förmodligen fått en bra deal båda.

Missa inte: Att bli satt i konkurs är en grym process

 • Sälj ut alla hyllvärmare

Många småföretag ser en fördel i att ha saker på hyllan så att kunder kan komma in och välja och vraka i sortimentet. Men är det verkligen viktigt när vissa produkter kanske legat i lagret i månader eller ännu värre kanske i åratal? Är den produkt som du haft i lager så länge verkligen så uppskattad av kunden? Han köper den ju uppenbarligen inte ... varför vill han då att du har den hemma? Stiger den i värde? Om den inte stiger i värde och ingen köper den regelbundet så sälj den eller be att få returnera den till leverantören och acceptera en viss förlust. Ingen tackar dig för att du har hyllvärmare på lager vare sig i goda eller dåliga tider...

 • Driv in gamla kundfordringar

Det som småföretagare är riktigt rädda för är att driva in gamla fodringar. Varför? De flesta svarar att man vill ju inte göra sig ovän med kunder för då kan det ju sprida sig och kunder försvinner. Men återigen så kommer ingen tacka dig för att du ligger ute med massor av pengar och går och retar dig på det, speciellt inte samtidigt som din likviditet är usel. De kunder som inte betalar är inte värda att ha och skulle det vara kundfordringar som är tvistiga så är min erfarenhet att man som företagare bara mår dåligt av att ha dessa släpandes efter sig.

Lös därför detta problem direkt! Det finns inget att vänta på. Pengarna är skattade och klara. Inga andra pengar är så värdefulla som dessa just i kristider. Driv in dem med alla till buds stående medel det vill säga krav, kronofogden och sedan tingsrätten. Många advokater är beredda att hjälpa dig om du vill ha assistans. Men kolla upp så att ditt rättsskydd täcker dessa kostnader. Det normala är att de ingår i företagsförsäkringen men försäkra dig om det direkt så att du inte får en obehaglig överraskning senare. De flesta som får ett brev med krav från en advokat tänker sig för både en och två gånger innan de väljer att inte betala. Men om det går vidare till domstol så finns det som regel alltid öppningar för förlikning och min rekommendation är att försöka finna en som både du och den som är skyldig dig pengar kan leva med så snart som möjligt. Segdragna processer i domstol är inget att sträva efter och dessa brukar ändå sluta med någon form av förlikning. Ju fortare Ni kan nå konsensus, ju billigare för alla parter, och desto snabbare kan du förbättra dina likviditetsproblem.

Vill du inte dra in advokater så kan du om det är mindre pengar (under ett halvt basbelopp) driva det som FT mål för då riskerar du bara ett par tusen i rättegångskostnader. I sista hand kan du i stället välja att sälja fakturorna enligt s.k. 50/50 eller 60/40. Då kör ett inkasso bolag ”racet” och du får ungefär hälften av vad de får in och resten behåller de för arbetet.

Debatt: Sverige behöver ett nytt sätt att hantera konkurser och företag med likviditetsproblem

 • Minska personalen

Är det tuffa tider och du känner att företaget inte bär sig så skall du inte tveka på att säga upp folk som du har anställda. De har skydd från staten i form av A-kassa även om det är tråkigt att bli av med medarbetare så är det ändå inte värt att riskera företaget för att behålla dem. Förhoppningsvis kan du snabbt vända skutan igen när du väl fått rensat upp och stärkt din likviditet och då kan du återanställa igen. Men många småföretagare vill inte säga upp folk för att man känner sig beroende av och även ansvarig för sina anställda. Men tyvärr är det ingen som tackar dig om bolaget går omkull eller om du slutar ta ut lön själv för att rädda de anställda. I det här läget måste man vara självisk och se till sig själv och bolaget. Samhället får ta hand om de anställda precis som systemet är uppbyggt. Sämst skydd har du som företagare och gör du misstaget att inte själv ta ut lön och sedan ändå inte lyckas rädda företaget så kommer du att drabbas genom att du inte får full A-kassa eller ens någon. Men övriga går vidare som vanligt. På detta sätt är samhället snedvridet och det är en av de politiska frågor som jag själv arbetar med.

 • Säg upp alla onödiga abonnemang och kostnader

Säg upp alla onödiga kostnader och är det nödvändigt så ta straffavgifter m.m. för att sänka kostnaderna på sikt så att du kan få fram lönsamhet igen. Men samla kraft nog att verkligen gå igenom vilka kostnader som du kan avstå och skär inte ner där du får tillbaka mer än du satsar. Många småföretagare ser t.ex. marknadsföringen som en för hög kostnad och börjar med att skära där för att minska likviditetsproblemen. Kan förvisso vara helt rätt då all marknadsföring inte ger avkastning men var försiktig så att du inte skär på fel ställe. Ta hellre tag i saker som tidningsabonnemang, telefoner m.m. som du kanske har för mycket av eller fel abonnemangstyp. Även hyror av olika slag kan man ofta förhandla så var inte rädd för att kontakta hyresvärden och leasingföretaget och diskutera.

 • Sälj och kommunicera mer än tidigare

Bygg ut din kundstock nu så kan du skörda när det är bättre tider. Utnyttja det faktum att vissa av dina kunder säkert inte är så hårt drabbade och därför är benägna att handla av dig. Utnyttja dina kontaktnät och fråga efter affärer.

Fräckhet lönar sig som regel och kan du inte tala om vem din drömkund är så lär den ju inte finna dig heller. Skriv ner 10 drömkunder med namn och nummer. Fundera på hur du skulle kunna nå dessa på ett så smart sätt som möjligt. Är det genom en annons i tidningen? Är det genom en banner på internet? Är det genom en blänkare i telefonkatalogen? Eller är det kanske genom att arbeta mer personligt? När du gjort det så prova dessa 10 kunder och utvärdera resultatet. Prova sedan 10 nya o.s.v.. Men glöm inte att underhålla dina gamla kunder dess emellan genom att ringa, skicka mejl och sälja sälja sälja...

 • Se framåt

Det är viktigt att inte glömma bort att blicka framåt. Att företaget går dåligt eller har likviditetsproblem betyder inte att det inte finns affärer att göra. Många har säkert samma problem som du i din bransch och då är frågan bara vem av er som vågar vara fräck nog att ta för sig i allt elände.

Som min gamle golftränare sa till mig en gång: "mot målet – mot målet"

Se även: Så gör superföretagen som klarar lågkonjunkturen


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2022-10-26 10:12
Om ni lockas av att sälja era fakturor så kontrollera i avtalet vem som bär kreditrisken vid utebliven betalning och vid bedrägeri. Många leverantörer har en friskrivning där ordet regress används, det innebär att om kunden inte betalar så får du som sålt din faktura återbetala fakturabeloppet till ditt finansbolag. Bedrägeririsken tas aldrig över utan den står alltid bolaget som ställer ut fakturan för. Ett annat tips som inte finns med är att fakturera ofta, många skjuter på själva faktueringen och kanske gör det en gång i veckan, det innebär i praktiken att ni bjuder er kund på i snitt 3-4 dagar extra kredittid. Företag som fakturerar mer sällan glömmer även bort att ta med allt på fakturan vilket blir en direkt förlust. Som företag så väljer du vilken kredittid du vill erbjuda dina kunder, det finns inget som hindrar dig att dra ner på betalningsvillkoren från ex. 30 dagar till 20 dagar. Nya kunder kanske ska erbjudas kortare kredittid än gamla kunder. Om en kund pressar ner priset så kan ni som leverantör villkora det med att sänka kredittiden.
Nu när det är lite kärvt, kontrollera era nya och gamla kunder och låt inte en kund samla på sig för många obetalda fakturor.
Se mer...
2020-03-18 11:22
Precis som ni skriver i punkt 8:a så borde alla företag se över sina kostnader eftersom det kommer ge resultat på sista raden och kan faktiskt hjälpa till i tuffare tider.

Vill tipsa alla företag som idag tar betalat med en kortterminal och besöka Sveriges enda jämförelsesajt för kortbetalningar. Där kan du kostnadsfritt jämföra kortinlösen (transaktionsavgifter) och kortterminaler från samtliga betalföretag som erbjuder de billigaste priserna.

JÄMFÖR OCH SPARA UPP TILL 40% - Tjänsten är kostnadsfri
Se mer...
2016-04-06 07:35
Ett annat tips som kan lösa likviditetsproblemen är en checkkredit/kontokredit. Checkkrediten är ofta fördelaktig då man oftast bara behöver betala ränta för det beloppet man utnyttjar (dispositionsränta) samt, vanligtvis, en viss årskostnad på hela kreditbeloppet (kontraktsränta).
Det är något jag själv använder då och då när jag behöver stärka likviditeten.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.