Företagsförsäkring

Försäkringsskydd till företaget - några tips

Genom en företagsförsäkring får du ett ekonomiskt skydd för vissa bestämda händelser som kan skada dig som person, din egendom, ditt företag eller på annat sätt påverka dina möjligheter att fortsätta som egenföretagare. Det kostar pengar att investera i en företagsförsäkring, men tryggheten av att veta att man är skyddad mot oförutsägbara händelser är något som gör att många känner dig lite lugnare.

Se även: Goda försäkringsråd för egenföretagare

Egendomsförsäkring

Brandförsäkring och försäkring för vattenskada är vanliga delar i en egendomsförsäkring. Andra typer av egendomsförsäkringar är företagsförsäkring för inbrott, skadegörelse, maskin och rättskydd. En rättsskyddsförsäkring bör alltid ingå i en företagsförsäkring. Den innebär att du vid skadeståndsprocesser kan anlita advokat.

Kom ihåg att din hemförsäkring inte gäller i ditt företag! Du måste försäkra företagets egendom separat.

Redovisning: Hur du bokför inköp av företagsförsäkringen

Avbrottsförsäkring

En egendomsskada följs ofta av ett avbrott i verksamheten under en lång tid framöver. Därför är en avbrottsförsäkring nödvändig i många företag. Gör du förändringar i verksamheten måste du själv se till att informera försäkringsbolaget, precis som du informerar om ändrad körsträcka för bilen!

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen skyddar ditt företag från skadeståndsskyldighet. Inte heller här gäller din hemförsäkring. Om någon kräver skadestånd av dig tar försäkringsbolaget hand om förhandlingen med motparten. Undersök om du kan ta en ansvarsförsäkring genom det branschförbund du är ansluten till.

Personförsäkring

När du blir företagare försämras ditt personliga skydd jämfört med när du är anställd. De egenavgifter eller arbetsgivaravgifter som du betalar in för dig själv när du är företagare, ger en grundtrygghet som omfattar sjukförsäkring, folkpension, tilläggspension och arbetsskadeförsäkring. Ställ dig därför två frågor:

- Vad händer om jag skulle avlida?

- Vad händer om jag skulle bli långvarigt sjuk?

Familjens ekonomiska trygghet rubbas om du avlider. Om du blir långvarigt sjuk måste kanske verksamheten upphöra men vissa fasta kostnader finns ändå kvar.

Som företagare har du möjlighet att komplettera ditt personliga försäkringsskydd utöver det skydd som egenavgifterna ger. Du kan komplettera med en extra sjukförsäkring, olycksfall- och livförsäkring. Är försäkringarna inte förmånligare än de som staten beviljar sina anställda är de avdragsgilla i din rörelse. Många branschförbund erbjuder kompletterande olycksfall-, liv- och sjukförsäkringar.

Tips: Så blir du som företagare rätt försäkrad

Startar du enskild firma eller som delägare i ett handelsbolag, kan Försäkringskassan, under ett uppbyggnadsskede, grunda sjukpenningen på en ”jämförelseinkomst”, det vill säga lönen för en anställd med motsvarande arbetsuppgifter. När du startar kan du begära att Försäkringskassan fastställer din sjukpenning.

I aktiebolag är ägaren anställd. Ersättningen grundas på ägarens faktiska löneuttag. Om ingen lön är uttagen blir det ingen sjukpenning.

Missa inte: Sluta genast med pensionsförsäkring - spara i det egna bolaget istället

Samma beräkningar görs för föräldraledighet och ledighet för vård av sjukt barn. Arbetslöshetskassan är ett försäkringsskydd för dig om du blir arbetslös. Även företagare kan vara med i A-kassan. Det finns ett antal kassor som enbart vänder sig till företagare och så finns det några kassor som vänder sig till både anställda och företagare. Kontakta din A-kassa för att ta reda på om du kan stå kvar eller inte, när du blir företagare.

Compact mode helps you find stories faster

Fem vanliga fel som företagare gör i val av företagsförsäkring

”Det största felet i val av företagsförsäkring är att inte ha någon försäkring alls”. Det säger Jonas Nilsson från... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Så här agerar du om förslaget om slopat pensionsavdrag går igenom?

Regeringens förslag i vårbudgeten, att slopa avdraget för privat pensionsförsäkring, innebär att det kan vara dags att ändra... Läs mer
Nils Bacos | 1 minuter

Så blir du som företagare rätt försäkrad

Vad händer om du blir sjuk eller skadad? Har du skydd och försörjning så att du och ditt företag kommer på fötter igen? Det är... Läs mer
Boo Gunnarson | 5 minuter

Försäkring vid försäljning av byggmaterial

Hej! Vad bör man tänka på vid tecknande av företagsförsäkring då det gäller tjänster och försäljning av byggmaterial.... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Arbetslöshetsersättning och a-kassa finns även för egenföretagare vilket skapar en trygghet

A-kassa för företagare - Så fungerar det

Även en företagare kan bli arbetslös. Men för företagare så gäller särskilda regler när det gäller arbetslöshetsersättning... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Många hantverkare saknar entreprenadskydd

Att se till att man har ett försäkringsskydd mot stöld och inbrott är en självklarhet för småföretagare inom byggbranschen.... Läs mer
Caroline Uliana | 2 minuter
Så kan IT-konsulter minska förlusterna vid ansvarsskada

Så kan IT-konsulter minska förlusterna vid ansvarsskada

Många IT-konsultföretag har en bristfällig ansvarsförsäkring, trots att ansvarsskador kan uppgå till miljonbelopp. För att... Läs mer
Caroline Uliana | 3 minuter

Glöm inte försäkringen

Många som startar ett nytt företag – så många som åtta av tio enligt Stockholms nyföretagarcentrum - tänker inte på att de... Läs mer
Caroline Uliana | 2 minuter
Goda försäkringsråd för egenföretagare

Goda försäkringsråd för egenföretagare

Att driva eget företag är för många en livsdröm som går i uppfyllelse. Men med ett nystartat företag att sköta blir det lätt... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter