Bokföring Wiki

Compact mode helps you find stories faster

Så går avstämning granskning av bokföringen till

Det bästa är att göra en granskning av resultat- och balansrapporten varje månad eller iallafall varje kvartal så att du hela... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Bokföring av företagsförsäkringar

Försäkringar av olika slag är viktiga för företagare och något som varje företagare bör se över om de behöver. Skulle man... Läs mer
Redaktionen | 9 minuter

Exempel på hur bokföra banktransaktioner

Det konto som används i företaget kallas vanligen för företagskonto (checkräkningskonto i BAS-kontoplanen) och brukar bokföras... Läs mer
Redaktionen | 17 minuter

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av löner Man brukar ju skilja på bruttolön och nettolön men i bokföringen använder vi oss av bruttolönen dvs. den... Läs mer
Redaktionen | 7 minuter

Avsättning till periodiseringsfond

Företag som vill jämna ut resultaten över flera år genom att minska de skattemässiga resultat de åren som de gått med vinst kan... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Avdrag och bokföring av kontor

Oavsett om du har ett kontor i ditt hem eller om du hyr eller har ett kontor någon annanstans så får du göra avdrag för hela eller... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Bokföring av representation

När man hanterar och bokför representation så brukar man skilja på intern och extern representation. Mer om reglerna och avdrag... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

BAS-kontoplan

Det finns inga lagregler som tvingar ett företag att använda en viss kontoplan utan företaget kan anpassa kontoplanen efter... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för bokföring och ska tillämpas av alla företag som har en nettoomsättning på mer än tre... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

En av bokföringslagens huvudprinciper är att God redovisningssed ska iakttas vid bokföring medan bokföringslagen bland annat... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter

Bokföring av bil

Inköp av bil Om företaget köper in en personbil eller mindre lastbil med en maximal vikt på 3500 kg så sätts alla utgifter som... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter

Det gäller vid bokföring av moms

Alla företag som uppfyller kraven för moms och är momspliktiga ska ta betalt för moms vid försäljning av varor och tjänster inom... Läs mer
Redaktionen | 8 minuter

Bokföra eget kapital i enskild firma

Här är ett exempel på hur det egna kapitalet kan se ut under ett år. Ingående eget kapital 150000 Uttag... Läs mer
Redaktionen | 12 minuter

Bokföra inköp av varor och tjänster

Inköp och kostnader för varor och tjänster anses vara värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod. Dessa bör i sin... Läs mer
Redaktionen | 12 minuter

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Vid försäljning av varor och tjänster inom Sverige bokförs transaktionen beroende på hur man utför försäljningen. Det man bör... Läs mer
Redaktionen | 21 minuter