En gång i tiden stod Magnus själv vid maskinen och tack vare de insikterna tar han hand om medarbetarna med igenkänning och engagemang.

Men likt alla chefer i Sverige, har Magnus emellanåt medarbetare som mår dåligt och symptomen känns igen: sömnproblem, stress eller en handled och rygg som värker. Ibland leder det till upprepad sjukfrånvaro, en varningsflagg som får Magnus att ingripa direkt. Det gynnar varken medarbetaren eller företaget om han skulle ”sticka huvudet i sanden”, menar han. Tvärtom skulle det bara skapa långtidssjukskrivningar, något han knappt varit med om under sina nio år som chef.  Och hans modell kräver inte mycket, enligt honom själv.

- När någon är hemma och sjuk brukar jag ringa och fråga hur han eller hon mår. Jag vill visa att jag bryr mig. Men jag kan också luta mig mot ett bra system på företaget där vi tidigt fångar upp den som mår dåligt, säger Magnus och förklarar:

- Jag har hela tiden en tät dialog med HR och vi har dessutom regelbundna möten en gång i månaden för att gå igenom all frånvaro, analysera, se mönster och följa upp. Om någon har varit hemma ofta, tar jag ett samtal och ser till att han eller hon får komma till företagshälsan. Sedan föreslår de någon form av åtgärd och varken jag eller företaget har någonsin sagt nej till det.

Det kan visserligen kosta en slant men är alltid värt det, tycker Magnus. Dessutom får han bidrag från Försäkringskassan, vilket underlättar.

Hur ser du på din roll och möjlighet att hantera dåligt mående hos en anställd?

- Jag tycker självklart att det är jobbigt när någon mår dåligt, särskilt om det finns en tyngre problematik. Jag vill kunna hjälpa. Men jag inser också att jag varken kan eller ska ta hand om allt själv. Som chef måste jag inse mina begränsningar och ta hjälp av experterna runtomkring mig. Företagshälsovården och HR är ett stort stöd och tillsammans tar vi ett helhetsansvar för medarbetaren.

Så fungerar bidraget som Magnus får

  • Arbetsgivare kan söka bidraget som heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för en sjukskriven medarbetare att återgå i arbete.
  • Bidraget gäller när arbetsgivaren anlitar en företagshälsovård (eller annan anordnare) som är godkänd av Försäkringskassan.
  • Bidraget täcker halva kostnaden för insatsen och andra halvan bekostas av arbetsgivaren. Som mest kan arbetsgivaren få 10 000 kronor per anställd och år. Sammanlagt kan en arbetsgivare få 200 000 kr per år.

Här kan du läsa mer om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och veta hur du gör för att söka

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.